Zakoni po imenu

2007/02-L128Download (PDF)

Zakon za narkotiène lekove, Psihotropne substance i Prekursore

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu Kosova, danom 02 novembara 2007, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/10, danom 19 februara 2008.

Odobreni od Skupštine:
02.11.2007
Objavljen od SPGS:
19.02.2008