Zakoni po imenu

2007/02-L102Download (PDF)

Zakon o zaštiti od buke

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu Kosova, danom 30 marta 2007, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/15, danom 17 marta 2008.

Odobreni od Skupštine:
30.03.2007
Objavljen od SPGS:
17.03.2008