Zakoni po imenu

2007/02-L98Download (PDF)

Zakon o zaštiti biljnih sorti

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu Kosova, danom 26.01. 2007, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/24, danom 16.05. 2008 i se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglašenju.

Odobreni od Skupštine:
26.01.2007
Objavljen od SPGS:
16.05.2008