Zakoni po imenu

2007/02-L126Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br.2004/46 o registrima o civilnom stanju

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu Kosova, danom 27.09. 2007, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/25, danom 16.05. 2008 i se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglašenju.

Odobreni od Skupštine:
27.09.2007
Objavljen od SPGS:
16.05.2008