Zakoni po imenu

2008/03-L-089Download (PDF)

Nacrt Zakona O Izmenama I Dopunama Zakona O Granicama Opština, Zakona O Kosovskoj Agenciji Za Privatizaciju, Zakona O Prosveti U Opštinama Republike Kosova, Zakona O Službenim Praznicima U Republici Kosova, Zakona O Obaveštajnoj Agenciji Kosova, Zakon

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 13. 06. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-041-2008, dana 15.06.2008.

Odobreni od Skupštine:
13.06.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.06.2008