Zakoni po imenu

2008/03-L-008Download (PDF)

Zakon o izvršnom postupku

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 02. 06. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-042-2008, dana 24.06.2008.

Odobreni od Skupštine:
02.06.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
26.06.2008