Zakoni po imenu

2007/02-L-21Download (PDF)

Zakon o opštoj sigurnosti proizvoda

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 20. 05. 2005, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/31, danom 05.06. 2008.

Odobreni od Skupštine:
20.05.2005
Objavljen od SPGS:
05.06.2008