Zakoni po imenu

2008/03-L-017Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o inspektoratu rada br.2002/9

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 29. 04. 2008, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/34, danom 14.06.2008.

Odobreni od Skupštine:
29.04.2008
Objavljen od SPGS:
14.06.2008