Zakoni po imenu

2008/03-L-054Download (PDF)

Zakon o peèatima u Institucijama Republike Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30. 07. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosova br. DL-047-2008, dana 07.08.2008.

Odobreni od Skupštine:
30.07.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
07.08.2008