Zakoni po imenu

2008/03-L-004Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o zadrugama poljoprivrednika br.2003/9

Zakon je usvajen u Skupštinu dana 03.10.2008, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosova br. DL-050-2008, dana 13.10.2008.

Odobreni od Skupštine:
03.10.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
13.10.2008