Zakoni po imenu

2008/03-L-018Download (PDF)

Zakon о završnom ispitu i maturskom državnom ispitu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 06. 11. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-060-2008, dana 27.11.2008.

Odobreni od Skupštine:
06.11.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
27.11.2008