Zakoni po imenu

2009/03-L-025Download (PDF)

Zakon o zaštiti sredine

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 26. 02. 2009, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-007-2009, dana 19.03.2009

Odobreni od Skupštine:
26.02.2009
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
19.03.2009