Zakoni po imenu

2009/03-L-152Download (PDF)

Zakon o uèlanjenju Republike Kosovo u Medjunarodnom Monetarnom Fondu i oraganizacijama Grupe Svetske Banke

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 29. 05. 2009, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosova br. DL-013-2009, dana 30.05.2009.

Odobreni od Skupštine:
29.05.2009
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
30.05.2009