Zakoni po imenu

2009/03-L-119Download (PDF)

Zakon o biocidnim proizvodima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 27. 05. 2009, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-014-2009, dana 19.06.2009.

Odobreni od Skupštine:
27.05.2009
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
19.06.2009