Zakoni po imenu

2009/03-L-144Download (PDF)

Zakon o standardizaciji

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30.09.2009, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-028-2009, dana 19.10.2009.

Odobreni od Skupštine:
30.09.2009
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
19.10.2009