Zakoni po imenu

2010/03-L-097Download (PDF)

Zakon o merama protiv dampinga i antibalansirajućih mera

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 01.04.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-014-2010, dana 14.04.2010.

Odobreni od Skupštine:
01.04.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2010