Zakoni po imenu

2010/03-L-153Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 2003/3 o šumama Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 25.02.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-011-2010, dana 12.03.2010.

Odobreni od Skupštine:
25.02.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
12.03.2010