Zakoni po imenu

2010/03-L-220Download (PDF)

Zakona o izmeni Zakona Br. 03/L-112, porezu akcizne stope na Kosovu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 12.07.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-031-2010, dana 15.07.2010.

Odobreni od Skupštine:
12.07.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.07.2010