Zakoni po imenu

2010/03-L-195Download (PDF)

Zakon o Narodnom Advokatu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 22.07.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-046-2010, Dana 09.08.2010.

Odobreni od Skupštine:
22.07.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
09.08.2010