Zakoni po imenu

2010/03-L-174Download (PDF)

Zakon o finansiranju političkih subjekta

Proglašen u skaladu sa članom 80.5. Ustava Republike Kosovo, 06.10.2010. godine

Odobreni od Skupštine:
16.09.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.10.2010