Zakoni po imenu

2010/03-L-199Download (PDF)

Zakon o sudovima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 22.07.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-047-2010, Dana 09.08.2010

Odobreni od Skupštine:
22.07.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
09.08.2010