Zakoni po imenu

2010/03-L-202Download (PDF)

Zakon o upravnim sporovima

Napomena: Proglašen u skaladu sa članom 80.5. Ustava Republike Kosovo, 06.10.2010. godine

Odobreni od Skupštine:
06.12.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.10.2010