Zakoni po imenu

2010/03-L-235Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona Br. 03/L-132 o državnom protokolu Republike Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 28.10.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-65-2010, Dana 09.11.2010.

Odobreni od Skupštine:
28.10.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
09.11.2010