Zakoni po imenu

2010/03-L-215Download (PDF)

Zakon o uvidu u javnim dokumentima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 07.10.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-063-2010, Dana 01.11.2010

Odobreni od Skupštine:
07.10.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
01.11.2010