Zakoni po imenu

2010/03-L-139Download (PDF)

Zakon o eksproprijaciji nepokretne imovine

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 26.03.2009, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-011-2009, dana 23.04.2009

Odobreni od Skupštine:
26.03.2009
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.04.2009