Zakoni po imenu

04/L-028Download (PDF)

Zakon o idustrijskom dizajnu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 29.07.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-013-2011, Dana 09.08.2011

Odobreni od Skupštine:
29.07.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
09.08.2011