Zakoni po imenu

04/L-027Download (PDF)

Zakon o zaštiti od prirodnih i drugih nepogoda

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 22.09.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-037-2011, Dana 07.10.2011

Odobreni od Skupštine:
22.09.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
07.10.2011