Zakoni po imenu

04/L-025Download (PDF)

Zakon o zakonodavnim inicijativama

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 06.10.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-040-2011, Dana 13.10.2011

Odobreni od Skupštine:
06.10.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
13.10.2011