Zakoni po imenu

04/L-001Download (PDF)

Zakon o budžetu Republike Kosova za 2011 godinu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.03.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-001-2011, Dana 01.04.2011

Odobreni od Skupštine:
31.03.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
01.04.2011