Zakoni po imenu

2003/4Download (PDF)

O Likvidaciji i Reorganizaciji Pravnih Lica u Stečaju

U cilju promovisanja razvoja jedne zdrave tržišne privrede na Kosovu, obezbedjujući time da sadržina zakonskih propisa i drugih akata donetih u skladu sa njima,koja regulišu postupak likvidacije i reorganizacije pravnih lica u stečaju propisuju i da se primenjuju u skladu sa najunapredjenijim iskustvima.

Odobreni od Skupštine:
13.03.2003
Objavljen od SPGS:
14.04.2003