Zakoni po imenu

2011/04-L-079Download (PDF)

Zakon o Budžetu Republike Kosovo za 2012 god

Napomena: Proglašen u skladu sa èlanom 80.5 Ustava Republike Kosovo, 31.12.2011 godine

Odobreni od Skupštine:
20.12.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
31.12.2011