Zakoni po imenu

2011/04-L-017Download (PDF)

Zakon za bezplatnu pravnu pomoè

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 02.02.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-005-2012, Dana 14.02.2012

Odobreni od Skupštine:
02.02.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.02.2012