Zakoni po imenu

2011/04-L-083Download (PDF)

Zakon o upis i evidenciju nezaposlenih i poslotražilaca

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 06.04.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-013-2012, Dana 26.04.2012.

Odobreni od Skupštine:
06.04.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
26.04.2012