Zakoni po imenu

2011/04-L-096Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br. 2003/15 o šemi socijalne pomoæi na Kosovu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10.05.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-025-2012, Dana 30.05.2012.

Odobreni od Skupštine:
10.05.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
30.05.2012