Zakoni po imenu

2011/04-L-060Download (PDF)

Zakon o otpadu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 24.05.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-027-2012, Dana 08.06.2012.

Odobreni od Skupštine:
24.05.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
08.06.2012