Zakoni po imenu

2011/04-L-092Download (PDF)

Zakon o slepim licima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 14.06.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-032-2012, Dana 02.07.2012.

Odobreni od Skupštine:
14.06.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
02.07.2012