Zakoni po imenu

2012/04-L-115Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona koji se odnose na okonèanju meðunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.08.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-036-2012, Dana 04.09.2012.

Odobreni od Skupštine:
31.08.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
04.09.2012