Zakoni po imenu

2012/04-L-124Download (PDF)

Zakon i izmenama i dopunama zakona br. 03-L-203 o metrologiji

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 06.09.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-042-2012, Dana 19.09.2012.

Odobreni od Skupštine:
06.09.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
19.09.2012