Zakoni po imenu

2011/04-L-109Download (PDF)

Zakon o elektronskim komunikacijama

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 12.10.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-047-2012, Dana 25.10.2012.

Odobreni od Skupštine:
12.10.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
25.10.2012