Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Adem Mikullovci

Adem Mikullovci

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • POKRET „SAMOOPREDELJENJE“ (VV)

Lični podaci

  • Rođen 21.12.1937 u Vučitrn
  • Oženjen

Obrazovanje

  • Visoka škola

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Penzioner

Jezici osim maternjeg

  • Turski; Srpski

Adresa

  • Donja Brnica

Telefon

  • 044 626 248