Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Driton Çaushi

Driton Çaushi

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • ()

Lični podaci

  • Rođen 11.10.1978 u Đakovica
  • Neoženjen

Obrazovanje

  • Viša škola

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Poslanik Skupštine Republike Kosova;
  • Ass. na Fakultetu poljoprivrede i veterinarstva Univerziteta „Hasan Priština".

Jezici osim maternjeg

  • Engleski, Nemački, Srpski

Adresa

  • Ul. „Urim Redža“, br. 218, 50000 Đakovica

Telefon

  • 044 236 828