Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Besa Baftiu

Besa Baftiu

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • ()

Lični podaci

  • Rođena 20.09.1968 u Žegra
  • Udata

Obrazovanje

  • VŠS - Spec. pedijatrije - neonatologije

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Lekar specijalista u odeljenju Neonatologije Bolnice u Gnjilane;
  • poslanik V saziva Skupštine Kosova.

Jezici osim maternjeg

  • Engleski; Srpski

Adresa

  • Ul. Kumanovska, br. 33, Gnjilane

Telefon

  • 044 778 172