Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Valon Ramadani

Valon Ramadani

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • POKRET „SAMOOPREDELJENJE“ (VV)

Lični podaci

  • Rođen 14.06.1985 u Uroševac
  • Oženjen

Obrazovanje

  • Visoko

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Potpredsednik Pokreta Samoopredeljenje u centru Uroševac

Jezici osim maternjeg

  • Engleski

Adresa

  • Selo Komoglava

Telefon

  • 044 543 753