Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Miljana Nikolić

Miljana Nikolić

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • Građjanska iniciativa srpska lista (GISL)

Obrazovanje

  • Medicinski Fakultet

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom - Intenzivista

Jezici osim maternjeg

  • Engleski

Adresa

  • Ul. “Kralja Petra I” 167/4