Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Igor Simić

Igor Simić

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • Građjanska iniciativa srpska lista (GISL)

Lični podaci

  • Rođen 25.05.1986 u Severna Mitrovica
  • Oženjen

Obrazovanje

  • Doktorant pravnih nauka

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Odborniku opštini Severna Mitrovica,
  • Izvršni director O.E.K. Sinergija DOO 2017

Jezici osim maternjeg

  • Engleski

Adresa

  • Severna Mitrovica

Telefon

  • +381 65 411 98 73