Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Srdjan Mitrović

Srdjan Mitrović

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • Građjanska iniciativa srpska lista (GISL)

Lični podaci

  • Rođen 10.11.1981 u Gnjilane
  • Oženjen

Obrazovanje

  • Ekonomski Fakultet

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Odbornik u skupštini opštine Gnjilane

Jezici osim maternjeg

  • Engleski

Adresa

  • selo Šilovo; 60000 Gnjilane

Telefon

  • 049 535 604