Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Fadil Beka

Fadil Beka

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • PDK

Partija

 • Demokratska Partija Kosova (PDK)

Lični podaci

 • Rođen 01.07.1962 u Tice - SKËNDERAJ
 • Oženjen

Obrazovanje

 • Visoko - Specijalista - Hirurg

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Bivši šef sektora za zdravstvo OVK-a,
  • Zamenik ministra zdravstva (Privremena vlada Kosova)
  • Zvaničnik za bolnice DShMS-UNMIK,
  • Bivši šef odseka hirurgije , direktor klinike hirurgije Prištine,
  • Bivši izvršni direktor KUCK-a

Jezici osim maternjeg

 • Srpsko - Hrvatski; engleski

Adresa

 • Univerzitetsko naselje – Priština

Telefon

 • 044 444 140