Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Fatmir Xhelili

Fatmir Xhelili

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • PDK

Partija

 • Demokratska Partija Kosova (PDK)

Lični podaci

 • Rođen 28.11.1957 u Priština
 • Oženjen

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet - NEUROPSIHIJATAR

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

 • Bivši zamenik MUP-a
 • Poslanik u prethodnom mandatu 
 • Član predsedništva PDK-a

Jezici osim maternjeg

 • Srpsko-Hrvatski; Engleski

Adresa

 • Ul.“Adem Jashari” Br.119 - Shtimmlje; Ul. "Dalmatët" Ulaz 68 N-1, Dardanija - Prishtina

Telefon

 • 044 500 739