Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Nezir Çoçaj

Nezir Çoçaj

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • PDK

Partija

 • Demokratska Partija Kosova (PDK)

Lični podaci

 • Rođen 27.09.1970 u Gjonaj
 • Oženjen

Obrazovanje

 • Master

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

 • Direktor Pedagoškog instituta Kosova

Jezici osim maternjeg

 • Srpsko - Hrvatski

Adresa

 • Ul. Brigada 128, b.b. Prizren

Telefon

 • 044 210 094