Nacrt Zakoni na razmatranju

Download (PDF)

Nacrt Zakon o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-048 o upravljanju i odgovornostima za rad u javnim finansijama

Datum raspuštanja:
12.07.2010